italjansko » angleški

in1 <nel, nello, nell', nella, nei, negli, nelle> [in] PREDLOG

I . in2 [in] PRIS

II . in2 <inv> [in] PRID (locale, personaggio)

in
in

check-in <-> [ˈtʃek·ˈin] SAMOST m

1. check-in (sportello):

2. check-in (operazione):

II . drive-in <-> [ˈdrai·vin] SAMOST m

in extremis [in eks·ˈtrɛ:·mis] PRIS

I . in vitro [in ˈvi:t·ro] BIO, MED PRID

II . in vitro [in ˈvi:t·ro] BIO, MED PRIS

plug-in <-> [plʌg·ˈɪn] SAMOST m inform

messinscena, messa in scena [mes·sin·ˈʃɛ:·na] <messe in scena> SAMOST ž

1. messinscena THEAT:

2. messinscena fig:

act

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文