nemško » španski

I . einer NEDOL ČLEN

einer gen/dat von eine, ein, eine, ein

II . einer NEDOL ZAIM

einer gen/dat von eine, eine(r, s)

glej tudi S, s , eine , eine , ein, eine, ein , ein

S, s <-, -> [ɛs] SAMOST nt

S, s
S, s ž
S, s wie Siegfried [o. Samuel]
S de Soria

I . eine [ˈaɪnə] PRID NEDOL ČLEN

eine → ein, eine, ein

II . eine [ˈaɪnə] NEDOL ZAIM

eine → eine(r, s)

II . ein, eine, ein NEDOL ČLEN

Einer <-s, -> SAMOST m

1. Einer MATH:

unidad ž

2. Einer SPORT:

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文