nemško » španski

II . pro [pro:] PRIS

Pro <-, ohne pl > [pro:] SAMOST nt

Pro-Kopf-Einkommen <-s, ohne pl > [pro:ˈkɔpf-] SAMOST nt

Pro-Kopf-Verbrauch <-(e)s, ohne pl > SAMOST m WIRTSCH

Pro-Kopf-Verschuldung <-s, -en> SAMOST ž POL, FIN

Pro-Kopf-Ausgaben SAMOST ž pl WIRTSCH

in dubio pro reo JUR

actio pro socio SAMOST ž JUR

Pro-forma-Rechnung <-, -en> SAMOST ž WIRTSCH

Pro­zent­zahl SAMOST

Geslo uporabnika
Pro­zent­zahl <-, -en> SUST ž INFOR, Statistiken spec

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文