Zastonj nemščina - angleščina prevodi v PONS spletnem slovarju

Katalog gesel v nemščina - angleščina slovarju

Obširni slovar pons.eu nem-ang vsebuje več kot 1 Mio prevodov iz nem v ang in prav toliko v obratni smeri. Kakovost slovarja je visoka zaradi nenehnega vzdrževanja zaloge besed, ki jo izvajajo strokovni leksikografi. Slovar je v celoti strokovno pregledan, vsebuje pa navadno besedišče, žargon in regionalne različice rabe besed. Uporabniki lahko razširijo slovar z lastnimi gesli. Veliki spletni slovar je idealen za šolo in delo, saj so gesla dobro strukturirana in pokrivajo številna področja. Če imate kakršen koli predlog za izboljšanje našega nem-ang slovarja, nam ga pošljite v e-poštnem sporočilu na naslov info-englisch@pons.com.

Morda boste morali pogledati v
angleško » nemški slovar.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文