nemško » angleški

Ar·gu·ment <-[e]s, -e> [arguˈmɛnt] SAMOST nt

A-pos·te·ri·o·ri-Ar·gu·ment [a pɔsteˈri̯o:ri-] SAMOST nt

A-pri·o·ri-Ar·gu·ment [a priˈo:ri-] SAMOST nt

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文