nemško » angleški

Gu·te(s) SAMOST nt dekl wie adj

3. Gute(s) (gute Charakterzüge):

I . gut <besser, beste> [ˈgu:t] PRID

4. gut SCH (zweitbeste Note):

gut

II . gut <besser, beste> [ˈgu:t] PRIS

8. gut (in Wünschen):

mach's gut! fam
bye!
mach's gut! fam
cheerio! Brit

gehandeltes Gut phrase MKT-WB

Strokovno besedišče

meritorisches Gut phrase STAAT

Strokovno besedišče

gut ge·hend, gut·ge·hend PRID attr

gut fun·diert PRID präd

gut si·tu·iert, gut·si·tu·iert PRID attr

gut fun·diert, gut·fun·diert PRID attr

gut si·tu·iert PRID präd

gut ver·die·nend, gut·ver·die·nend PRID attr

gut un·ter·rich·tet PRID präd

gut do·tiert, gut·do·tiert PRID attr geh

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文