Prevodi za „bringen“ v slovarju nemško » angleški (Skoči na angleško » nemški)

brin·gen <bringt, brachte, gebracht> [ˈbrɪŋən] GLAG preh.

8. bringen (bescheren):

12. bringen (versetzen):

etw an sich akk bringen fam

21. bringen sl (können):

glej tudi Opfer

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文