nemško » francoski

kranken [ˈkraŋkən] GLAG intr

Tb[c]-krank [teːˈbeː-, teːbeːˈtseː-] PRID

Tb[c]-krank
tuberculeux(-euse)

Kranke(r) SAMOST f(m) dekl wie Adj

Kranke(r)
malade mf

MS-krank [ɛmˈʔɛs-] PRID

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文