nemško » francoski

II . räumen [ˈrɔɪmən] GLAG intr DIAL (umräumen)

Raum <-[e]s, Räume> [raʊm, Plː ˈrɔɪmə] SAMOST m

1. Raum (Zimmer):

pièce ž

3. Raum PHYS, ASTRON:

espace m

4. Raum (Gebiet):

région ž

GATT-Raum SAMOST m

Nasen-Rachen-Raum SAMOST m ANAT

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文