nemško » slovenski

Glauben <-s, ohne pl > SAMOST m

Glauben → Glaube:

glej tudi Glaube

Glaube <-ns, ohne pl > [ˈglaʊbə] SAMOST m

2. Glaube (Vertrauen):

4. Glaube (Zuversicht):

Glaube <-ns, ohne pl > [ˈglaʊbə] SAMOST m

2. Glaube (Vertrauen):

4. Glaube (Zuversicht):

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文