nemško » slovenski

hat [hat] GLAG

hat 3. präs von haben:

glej tudi haben

I . haben <hat, hatte, gehabt> [ˈhaːbən] GLAG preh.

1. haben (besitzen):

er ist noch zu haben ugs fig
kaj ti je?
(on) ni za to
er hat es in sich ugs
rad bi ...

II . haben <hat, hatte, gehabt> [ˈhaːbən] GLAG povr

haben sich haben abw:

III . haben <hat, hatte, gehabt> [ˈhaːbən] GLAG aux

I . haben <hat, hatte, gehabt> [ˈhaːbən] GLAG preh.

1. haben (besitzen):

er ist noch zu haben ugs fig
kaj ti je?
(on) ni za to
er hat es in sich ugs
rad bi ...

II . haben <hat, hatte, gehabt> [ˈhaːbən] GLAG povr

haben sich haben abw:

III . haben <hat, hatte, gehabt> [ˈhaːbən] GLAG aux

Haben <-s, ohne pl > SAMOST nt WIRTSCH

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文