Prevodi za „nicht“ v slovarju nemško » slovenski (Skoči na slovensko » nemški)

nemško » slovenski
nicht nur ..., sondern auch ...
tu's nicht ugs

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文