nemško » slovenski

spurten [ˈʃpʊrtən] GLAG nepreh. +haben o sein SPORT

sportiv [ʃpɔrˈtiːf] PRID

Spurt <-s, -s> [ʃpʊrt] SAMOST m SPORT

spulen [ˈʃpuːlən] GLAG preh.

Rösti [ˈrɶsti] SAMOST ž

Rösti ohne pl CH GASTR:

Puste [ˈpuːstə] SAMOST ž

pusten [ˈpuːstən] GLAG nepreh. ugs

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文