Zastonj nemški pravopis prevodi v PONS spletnem slovarju

Katalog gesel v nemški pravopis slovarju

Obširni slovar PONS nem vsebuje več kot ¼ Mio prevodov iz nem v nem in prav toliko v obratni smeri. Kakovost slovarja je visoka zaradi nenehnega vzdrževanja zaloge besed, ki jo izvajajo strokovni leksikografi. Slovar je v celoti strokovno pregledan, vsebuje pa navadno besedišče, žargon in regionalne različice rabe besed. Uporabniki lahko razširijo slovar z lastnimi gesli. Veliki spletni slovar je idealen za šolo in delo, saj so gesla dobro strukturirana in pokrivajo številna področja. Če imate kakršen koli predlog za izboljšanje našega nem slovarja, nam ga pošljite v e-poštnem sporočilu na naslov info-deutsch@pons.com.


Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文