Prevodi za „helder“ v slovarju nizozemsko » nemški (Skoči na nemško » nizozemski)

hel·der <heldere, helderder, helderst> [hɛldər] PRID


Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文