slovensko » angleški

Prevodi za „škoditi“ v slovarju slovensko » angleški (Skoči na angleško » slovenski)

škódi|ti <-m; škodil> GLAG impf nepreh.

škoditi → škodovati:

glej tudi škodováti

škod|ováti <škodújem; škodovàl> GLAG impf preh.

3. škodovati ekspr:

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文