slovensko » angleški

grobóst <-isamo sg > SAMOST ž

grosíst (ka) <-a, -a, -i> SAMOST m (ž)

grózdj|e <-a samo sg > SAMOST n

grómsk|i <-a, -o> PRID

grôzd|en <-na, -no> PRID GASTR

grôz|a1 <-esamo sg > SAMOST ž

1. groza (občutek):

dread no pl
horror no pl

2. groza (vzklik):

gròzd <grôzda, grôzda, grôzdi> SAMOST m

grobár (ka) <-ja, -ja, -ji> SAMOST m (ž)

grofíč <-a, -a, -i> SAMOST m HIST

earl enslslre-brit-s

kljúse <-ta, -ti, -ta> SAMOST n slabš

I . grób <-a, -o> PRID

1. grob (neizdelan):

3. grob (ocena):

gròf <grôfa, grôfa, grôfi> SAMOST m

1. grof HIST:

earl enslslre-brit-s

2. grof ekspr:

gròm <grômanavadno sg > SAMOST m

gròš <grôša, grôša, grôši> SAMOST m

1. groš star:

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文