slovensko » angleški

Prevodi za „načrtovati“ v slovarju slovensko » angleški (Skoči na angleško » slovenski)

načrt|ováti <načrtújem; načrtovàl> GLAG impf preh.

1. načrtovati ARCHIT (izdelovati načrt):

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文