slovensko » angleški

Prevodi za „označiti“ v slovarju slovensko » angleški (Skoči na angleško » slovenski)

oznáči|ti <-m; označil> GLAG pf preh.

1. označiti pf od označevati I.:

2. označiti ekspr (okarakterizirati):

glej tudi označeváti

I . označ|eváti <označújem; označevàl> GLAG impf preh. (pomeniti)

II . označ|eváti GLAG impf preh. (delati oznake)

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文