slovensko » angleški

Prevodi za „pa“ v slovarju slovensko » angleški (Skoči na angleško » slovenski)

I . pa VEZNIK [pà]

1. pa (uvaja nasprotje):

pa
but
pa
yet
pa

2. pa (uvaja posledico):

pa
so
pa
and

3. pa pog (vezalno):

pa
and

II . pa PARTIKULA

1. pa (navezovanje):

pa
but
pa je to res?

2. pa (poudarjanje):

kdo pa?
kje pa?
kam pa?
(and) where to?
kdaj pa?

3. pa ekspr:

may I leave? - no way! enslslre-am-s

4. pa (neprizadetost):

pa kaj!
so what!

5. pa (omalovaževanje):

6. pa (prepričanost):

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文