Prevodi za „se“ v slovarju slovensko » angleški (Skoči na angleško » slovenski)

sêbe ZAIMEK gen, ak

6. sebe (3. os. dv., mn.):

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文