Prevodi za „srce“ v slovarju slovensko » angleški (Skoči na angleško » slovenski)

src|é <srcá, sŕci, sŕca> SAMOST n

3. srce fig:

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文