slovensko » angleški

Prevodi za „vključiti“ v slovarju slovensko » angleški (Skoči na angleško » slovenski)

vkljúči|ti <-m; vključil> GLAG pf preh.

vključiti pf od vključevati :

glej tudi vključeváti

I . vključ|eváti <vključújem; vključevàl> GLAG impf preh.

II . vključ|eváti GLAG impf povr vključevati se

2. vključevati (začenjati sodelovati):

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文