Prevodi za „zadeti“ v slovarju slovensko » angleški (Skoči na angleško » slovenski)

I . zadé|ti <-nem; zadel> GLAG pf nepreh., preh.

II . zadé|ti GLAG pf povr

zadeti zadéti se pf od zadevati II.:

glej tudi zadévati

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文