Prevodi za „združiti“ v slovarju slovensko » angleški (Skoči na angleško » slovenski)

združí|ti <zdrúžim; zdrúžil> GLAG pf preh.

združiti pf od združevati:

glej tudi združeváti

I . združ|eváti <združújem; združevàl> GLAG impf preh.

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文