Prevodi za „zmanjšati“ v slovarju slovensko » angleški (Skoči na angleško » slovenski)

zmánjša|ti <-m; zmanjšal> GLAG pf preh.

zmanjšati pf od zmanjševati:

glej tudi zmanjševáti

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文