Prevodi za „zmigniti“ v slovarju slovensko » angleški (Skoči na angleško » slovenski)

zmígn|iti <-em; zmignil> GLAG pf nepreh.

zmigniti pf od zmigati I.:

glej tudi zmígati

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文