Prevodi za „zvišati“ v slovarju slovensko » angleški (Skoči na angleško » slovenski)

zvíša|ti <-m; zvišal> GLAG pf preh.

zvišati pf od zviševati:

glej tudi zviševáti

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文