slovensko » italijanski

I . à VEZNIK (protivno)

II . à PARTIKEL pog (ali)

a
sei a casa?
a

III . à MEDMET

a
ah
à, ga že vidim!

Á, á <-ja, -ja, -ji> SAMOST m (črka)

A, a
A, a ž

a prióri PRIS, apriorno PRIS (vnaprej, neutemeljeno)

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文