Zastonj slovenščina - nemščina prevodi v PONS spletnem slovarju

Katalog gesel v slovenščina - nemščina slovarju

Obširni slovar PONS nem-slo vsebuje več kot ¾ Mio prevodov iz nem v slo in prav toliko v obratni smeri. Kakovost slovarja je visoka zaradi nenehnega vzdrževanja zaloge besed, ki jo izvajajo strokovni leksikografi. Slovar je v celoti strokovno pregledan, vsebuje pa navadno besedišče, žargon in regionalne različice rabe besed. Uporabniki lahko razširijo slovar z lastnimi gesli. Veliki spletni slovar je idealen za šolo in delo, saj so gesla dobro strukturirana in pokrivajo številna področja. Če imate kakršen koli predlog za izboljšanje našega nem-slo slovarja, nam ga pošljite v e-poštnem sporočilu na naslov info-slowenisch@pons.com.

Morda boste morali pogledati v
nemško » slovenski slovar.

Stran Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文