Prevodi za „Albanka“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

Albánk|a <-e, -i, -e> SAMOST ž

Albanka → Albanec:

glej tudi Albánec

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文