Prevodi za „Američanka“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

Američánk|a <-e, -i, -e> SAMOST ž

Američanka → Američan:

glej tudi Američàn

Američàn (Američánka) <Američána, Američána, Američáni> SAMOST m (ž)

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文