slovensko » nemški

Prevodi za „Hercegovka“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

Hercegôvk|a <-e, -i, -e> SAMOST ž

Hercegovka → Hercegovec:

glej tudi Hercegôvec

Hercegôv|ec (-ka) <-ca, -ca, -ci> SAMOST m (ž)

Hercegovec (-ka)
Herzegowiner(in) m (ž)

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文