Prevodi za „baptistka“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

baptístk|a <-e, -i, -e> SAMOST ž

baptistka REL → baptist:

glej tudi baptíst

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文