Prevodi za „baseballistka“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

baseballistk|a <-e, -i, -e> [bejzbolístka] SAMOST ž

baseballistka SPORT → bejzbolist:

glej tudi bejzbolíst

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文