Prevodi za „cocktail“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

cocktail <-a, -a, -i> [kóktajl] SAMOST m

cocktail → koktajl:

glej tudi kóktajl

cocktail party <- -ja, - -ja, - -ji> [kóktajl párti] SAMOST m

cocktail party → koktajlparti:

glej tudi kóktajlpárti

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文