Prevodi za „debel“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

dêbel <debéla, debélo> PRID

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文