Prevodi za „delegatka“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

delegátk|a <-e, -i, -e> SAMOST ž

delegatka POL → delegat:

glej tudi delegát

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文