Prevodi za „delinkventka“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

delinkvêntk|a <-e, -i, -e> SAMOST ž

delinkventka SOC → delinkvent:

glej tudi delinkvènt

delinkvènt (delinkvêntka) <delinkvênta, delinkvênta, delinkvênti> SAMOST m (ž) SOC

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文