Prevodi za „desetarka“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

desetárk|a <-e, -i, -e> SAMOST ž

desetarka MIL → desetar:

glej tudi desetár

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文