Prevodi za „taktičarka“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

táktičark|a <-e, -i, -e> SAMOST ž

taktičarka → taktik:

glej tudi táktik

táktik (táktičarka) <-a, -a, -i> SAMOST m (ž) (kdor zna ustrezno ravnati)

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文