Prevodi za „tebi“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

II . ti ZAIMEK

ti → tebi 1.:

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文