Prevodi za „teritorialka“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

teritoriálk|a <-e, -i, -e> SAMOST ž

teritorialka MIL → teritorialec:

glej tudi teritoriálec

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文