Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iencrypt
youencrypt
he/she/itencrypts
weencrypt
youencrypt
theyencrypt

Past

Iencrypted
youencrypted
he/she/itencrypted
weencrypted
youencrypted
theyencrypted

Present Perfect

Ihaveencrypted
youhaveencrypted
he/she/ithasencrypted
wehaveencrypted
youhaveencrypted
theyhaveencrypted

Past Perfect

Ihadencrypted
youhadencrypted
he/she/ithadencrypted
wehadencrypted
youhadencrypted
theyhadencrypted

Will-Future

Iwillencrypt
youwillencrypt
he/she/itwillencrypt
wewillencrypt
youwillencrypt
theywillencrypt

Going to-Future

Iamgoing toencrypt
youaregoing toencrypt
he/she/itisgoing toencrypt
wearegoing toencrypt
youaregoing toencrypt
theyaregoing toencrypt

Future Perfect

Iwill haveencrypted
youwill haveencrypted
he/she/itwill haveencrypted
wewill haveencrypted
youwill haveencrypted
theywill haveencrypted
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iamencrypting
youareencrypting
he/she/itisencrypting
weareencrypting
youareencrypting
theyareencrypting

Past

Iwasencrypting
youwereencrypting
he/she/itwasencrypting
wewereencrypting
youwereencrypting
theywereencrypting

Present Perfect

Ihave beenencrypting
youhave beenencrypting
he/she/ithas beenencrypting
wehave beenencrypting
youhave beenencrypting
theyhave beenencrypting

Past Perfect

Ihad beenencrypting
youhad beenencrypting
he/she/ithad beenencrypting
wehad beenencrypting
youhad beenencrypting
theyhad beenencrypting

Will-Future

Iwill beencrypting
youwill beencrypting
he/she/itwill beencrypting
wewill beencrypting
youwill beencrypting
theywill beencrypting

Going to-Future

Iamgoing to beencrypting
youaregoing to beencrypting
he/she/itisgoing to beencrypting
wearegoing to beencrypting
youaregoing to beencrypting
theyaregoing to beencrypting

Future Perfect

Iwill have beenencrypting
youwill have beenencrypting
he/she/itwill have beenencrypting
wewill have beenencrypting
youwill have beenencrypting
theywill have beenencrypting
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldencrypt
youwouldencrypt
he/she/itwouldencrypt
wewouldencrypt
youwouldencrypt
theywouldencrypt

Conditional Past

Iwould haveencrypted
youwould haveencrypted
he/she/itwould haveencrypted
wewould haveencrypted
youwould haveencrypted
theywould haveencrypted
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

encrypt
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

encrypting

Past Participle

encrypted
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文