Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Igear up
yougear up
he/she/itgears up
wegear up
yougear up
theygear up

Past

Igeared up
yougeared up
he/she/itgeared up
wegeared up
yougeared up
theygeared up

Present Perfect

Ihavegeared up
youhavegeared up
he/she/ithasgeared up
wehavegeared up
youhavegeared up
theyhavegeared up

Past Perfect

Ihadgeared up
youhadgeared up
he/she/ithadgeared up
wehadgeared up
youhadgeared up
theyhadgeared up

Will-Future

Iwillgear up
youwillgear up
he/she/itwillgear up
wewillgear up
youwillgear up
theywillgear up

Going to-Future

Iamgoing togear up
youaregoing togear up
he/she/itisgoing togear up
wearegoing togear up
youaregoing togear up
theyaregoing togear up

Future Perfect

Iwill havegeared up
youwill havegeared up
he/she/itwill havegeared up
wewill havegeared up
youwill havegeared up
theywill havegeared up
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iamgearing up
youaregearing up
he/she/itisgearing up
wearegearing up
youaregearing up
theyaregearing up

Past

Iwasgearing up
youweregearing up
he/she/itwasgearing up
weweregearing up
youweregearing up
theyweregearing up

Present Perfect

Ihave beengearing up
youhave beengearing up
he/she/ithas beengearing up
wehave beengearing up
youhave beengearing up
theyhave beengearing up

Past Perfect

Ihad beengearing up
youhad beengearing up
he/she/ithad beengearing up
wehad beengearing up
youhad beengearing up
theyhad beengearing up

Will-Future

Iwill begearing up
youwill begearing up
he/she/itwill begearing up
wewill begearing up
youwill begearing up
theywill begearing up

Going to-Future

Iamgoing to begearing up
youaregoing to begearing up
he/she/itisgoing to begearing up
wearegoing to begearing up
youaregoing to begearing up
theyaregoing to begearing up

Future Perfect

Iwill have beengearing up
youwill have beengearing up
he/she/itwill have beengearing up
wewill have beengearing up
youwill have beengearing up
theywill have beengearing up
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldgear up
youwouldgear up
he/she/itwouldgear up
wewouldgear up
youwouldgear up
theywouldgear up

Conditional Past

Iwould havegeared up
youwould havegeared up
he/she/itwould havegeared up
wewould havegeared up
youwould havegeared up
theywould havegeared up
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

gear up
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

gearing up

Past Participle

geared up
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文