Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iground
youground
he/she/itgrounds
weground
youground
theyground

Past

Igrounded
yougrounded
he/she/itgrounded
wegrounded
yougrounded
theygrounded

Present Perfect

Ihavegrounded
youhavegrounded
he/she/ithasgrounded
wehavegrounded
youhavegrounded
theyhavegrounded

Past Perfect

Ihadgrounded
youhadgrounded
he/she/ithadgrounded
wehadgrounded
youhadgrounded
theyhadgrounded

Will-Future

Iwillground
youwillground
he/she/itwillground
wewillground
youwillground
theywillground

Going to-Future

Iamgoing toground
youaregoing toground
he/she/itisgoing toground
wearegoing toground
youaregoing toground
theyaregoing toground

Future Perfect

Iwill havegrounded
youwill havegrounded
he/she/itwill havegrounded
wewill havegrounded
youwill havegrounded
theywill havegrounded
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iamgrounding
youaregrounding
he/she/itisgrounding
wearegrounding
youaregrounding
theyaregrounding

Past

Iwasgrounding
youweregrounding
he/she/itwasgrounding
weweregrounding
youweregrounding
theyweregrounding

Present Perfect

Ihave beengrounding
youhave beengrounding
he/she/ithas beengrounding
wehave beengrounding
youhave beengrounding
theyhave beengrounding

Past Perfect

Ihad beengrounding
youhad beengrounding
he/she/ithad beengrounding
wehad beengrounding
youhad beengrounding
theyhad beengrounding

Will-Future

Iwill begrounding
youwill begrounding
he/she/itwill begrounding
wewill begrounding
youwill begrounding
theywill begrounding

Going to-Future

Iamgoing to begrounding
youaregoing to begrounding
he/she/itisgoing to begrounding
wearegoing to begrounding
youaregoing to begrounding
theyaregoing to begrounding

Future Perfect

Iwill have beengrounding
youwill have beengrounding
he/she/itwill have beengrounding
wewill have beengrounding
youwill have beengrounding
theywill have beengrounding
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldground
youwouldground
he/she/itwouldground
wewouldground
youwouldground
theywouldground

Conditional Past

Iwould havegrounded
youwould havegrounded
he/she/itwould havegrounded
wewould havegrounded
youwould havegrounded
theywould havegrounded
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ground
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

grounding

Past Participle

grounded
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文