Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Imumble
youmumble
he/she/itmumbles
wemumble
youmumble
theymumble

Past

Imumbled
youmumbled
he/she/itmumbled
wemumbled
youmumbled
theymumbled

Present Perfect

Ihavemumbled
youhavemumbled
he/she/ithasmumbled
wehavemumbled
youhavemumbled
theyhavemumbled

Past Perfect

Ihadmumbled
youhadmumbled
he/she/ithadmumbled
wehadmumbled
youhadmumbled
theyhadmumbled

Will-Future

Iwillmumble
youwillmumble
he/she/itwillmumble
wewillmumble
youwillmumble
theywillmumble

Going to-Future

Iamgoing tomumble
youaregoing tomumble
he/she/itisgoing tomumble
wearegoing tomumble
youaregoing tomumble
theyaregoing tomumble

Future Perfect

Iwill havemumbled
youwill havemumbled
he/she/itwill havemumbled
wewill havemumbled
youwill havemumbled
theywill havemumbled
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iammumbling
youaremumbling
he/she/itismumbling
wearemumbling
youaremumbling
theyaremumbling

Past

Iwasmumbling
youweremumbling
he/she/itwasmumbling
weweremumbling
youweremumbling
theyweremumbling

Present Perfect

Ihave beenmumbling
youhave beenmumbling
he/she/ithas beenmumbling
wehave beenmumbling
youhave beenmumbling
theyhave beenmumbling

Past Perfect

Ihad beenmumbling
youhad beenmumbling
he/she/ithad beenmumbling
wehad beenmumbling
youhad beenmumbling
theyhad beenmumbling

Will-Future

Iwill bemumbling
youwill bemumbling
he/she/itwill bemumbling
wewill bemumbling
youwill bemumbling
theywill bemumbling

Going to-Future

Iamgoing to bemumbling
youaregoing to bemumbling
he/she/itisgoing to bemumbling
wearegoing to bemumbling
youaregoing to bemumbling
theyaregoing to bemumbling

Future Perfect

Iwill have beenmumbling
youwill have beenmumbling
he/she/itwill have beenmumbling
wewill have beenmumbling
youwill have beenmumbling
theywill have beenmumbling
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldmumble
youwouldmumble
he/she/itwouldmumble
wewouldmumble
youwouldmumble
theywouldmumble

Conditional Past

Iwould havemumbled
youwould havemumbled
he/she/itwould havemumbled
wewould havemumbled
youwould havemumbled
theywould havemumbled
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

mumble
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

mumbling

Past Participle

mumbled
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文