Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

Präsens

icherkühnemich
duerkühnstdich
er/sie/eserkühntsich
wirerkühnenuns
ihrerkühnteuch
sieerkühnensich

Präteritum

icherkühntemich
duerkühntestdich
er/sie/eserkühntesich
wirerkühntenuns
ihrerkühnteteuch
sieerkühntensich

Perfekt

ichhabemicherkühnt
duhastdicherkühnt
er/sie/eshatsicherkühnt
wirhabenunserkühnt
ihrhabteucherkühnt
siehabensicherkühnt

Plusquamperfekt

ichhattemicherkühnt
duhattestdicherkühnt
er/sie/eshattesicherkühnt
wirhattenunserkühnt
ihrhatteteucherkühnt
siehattensicherkühnt

Futur I

ichwerdemicherkühnen
duwirstdicherkühnen
er/sie/eswirdsicherkühnen
wirwerdenunserkühnen
ihrwerdeteucherkühnen
siewerdensicherkühnen

Futur II

ichwerdemicherkühnthaben
duwirstdicherkühnthaben
er/sie/eswirdsicherkühnthaben
wirwerdenunserkühnthaben
ihrwerdeteucherkühnthaben
siewerdensicherkühnthaben
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

Präsens

icherkühnemich
duerkühnestdich
er/sie/eserkühnesich
wirerkühnenuns
ihrerkühneteuch
sieerkühnensich

Präteritum

icherkühntemich
duerkühntestdich
er/sie/eserkühntesich
wirerkühntenuns
ihrerkühnteteuch
sieerkühntensich

Perfekt

ichhabemicherkühnt
duhabestdicherkühnt
er/sie/eshabesicherkühnt
wirhabenunserkühnt
ihrhabeteucherkühnt
siehabensicherkühnt

Plusquamperfekt

ichhättemicherkühnt
duhättestdicherkühnt
er/sie/eshättesicherkühnt
wirhättenunserkühnt
ihrhätteteucherkühnt
siehättensicherkühnt

Futur I

ichwerdemicherkühnen
duwerdestdicherkühnen
er/sie/eswerdesicherkühnen
wirwerdenunserkühnen
ihrwerdeteucherkühnen
siewerdensicherkühnen

Futur II

ichwerdemicherkühnthaben
duwerdestdicherkühnthaben
er/sie/eswerdesicherkühnthaben
wirwerdenunserkühnthaben
ihrwerdeteucherkühnthaben
siewerdensicherkühnthaben
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

erkühn | erkühne(du)dich
erkühnt(ihr)euch
erkühnenwiruns
erkühnenSiesich
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Indikativ • Konjunktiv • Imperativ • Unpersönliche Formen

Infinitiv Präsens

sicherkühnen

Infinitiv Perfekt

sicherkühnthaben

Partizip I

sicherkühnend

Partizip II

sicherkühnt
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文