ceremony v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ceremony v slovarju angleščina»francoščina

ceremony [Brit ˈsɛrɪməni, Am ˈsɛrəˌmoʊni] SAMOST

ceremony v slovarju PONS

Prevodi za ceremony v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za ceremony v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ceremony Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文