chimney v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chimney v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chimney <pl chimneys> [Brit ˈtʃɪmni, Am ˈtʃɪmni] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za chimney v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chimney v slovarju PONS

Prevodi za chimney v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za chimney v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文